Erik Stroobants

boek

Altijd opnieuw afscheid nemen, houvast bij dementie en mantelzorg

Thema: dementie
Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 12 portretten (partners en kinderen van...)
Extra: Enkele zwart-witfoto's. Na de verhalen volgt een kort hoofdstukje met algemene informatie over dementie. Achteraan volgen verwijzingen naar een aantal boeken en adressen, en een verklarende woordenlijst.
boek

Dementie. Een boek voor partners

Thema: dementie
Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: dementie, gezin, relatie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 3 mannelijke partners en 3 vrouwelijke partners over hun dementerende partner
Extra: Met een korte literatuurlijst en een lijst met adressen van Belgische organisaties, die met dementie te maken hebben.