boek
Epo

Altijd opnieuw afscheid nemen, houvast bij dementie en mantelzorg

Thema: dementie
Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 12 portretten (partners en kinderen van...)
Extra: Enkele zwart-witfoto's. Na de verhalen volgt een kort hoofdstukje met algemene informatie over dementie. Achteraan volgen verwijzingen naar een aantal boeken en adressen, en een verklarende woordenlijst.