boek
Amsterdam: Boom

Levenslijnen, thema's in de levenslooppsychologie

Thema: psychische aandoeningen allerlei
Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: adoptie, hechting, kindermishandeling, medisch allerlei, rouw, stiefouder, stress
Soort verhaal: Levensverhaal, 8 portretten
Extra: Theoretische reflectie.