Over de site

Deze site biedt ten eerste een overzicht van boeken en websites rondom het schrijven van levensverhalen, ervaringsverhalen en herstelverhalen door iemand zelf (autobiografisch schrijven); en ook hoe een professional iemand daarin kan begeleiden (narratief werken); hoe naasten het ervaren om te leven met iemand met een psychische aandoening (naasten van...) en hoe professionals het ervaren om te werken met mensen met ontwrichtende levensgebeurtenissen (professionals). 

Ontwrichtende levensgebeurtenissen zijn gebeurtenissen waar schaamte, schuld en (zelf)stigmatisering een rol spelen, bijvoorbeeld: 

  • een gebeurtenis die als indrukwekkend is ervaren (bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van een dierbare, in jeugdzorg hebben gezeten of geadopteerd zijn);
  • een psychiatrische aandoening (bijvoorbeeld depressie of psychose);
  • een verslavingsprobleem (bijvoorbeeld alcohol- of drugsprobleem);
  • ervaringen met schulden en armoede.

Ten tweede zijn op deze site tips te lezen voor het schrijven van je eigen verhaal (jongeren en volwassenen). De site wil iedereen stimuleren om boeken met (levens)verhalen te lezen, zijn eigen verhaal te schrijven en eventueel te delen met zijn naasten. Onder het thema 'autobiografisch schrijven' zijn relevante boeken en websites te vinden.

Ten derde is er voor studenten en professionals informatie opgenomen over het werken met (levens)verhalen (zie tabblad 'over narratief werken'). Onder het thema 'narratief werken' zijn boeken opgenomen over het professioneel werken met verhalen. Deze site wil tenslotte een platform bieden voor activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van autobiografisch schrijven en narratief werken.

Indien je een boek, website, activiteit, training of symposium hier onder de aandacht wil brengen neem dan contact op met de maker van deze site (Monique Engelbertink: monique@ervaringsverhalen.nl).

Ervaringen lezen

Voor een overzicht van allerlei boeken met ervaringen van cliënten en patiënten verwijs ik u naar de site patientervaringsverhalen. Het lezen van diverse ervaringsverhalen kan iedereen (cliënten, naasten, stagiaires sociaal domein en professionals) helpen om zich meer in te leven in het leven van iemand met een psychische kwetsbaarheid. 

Deze site is partner van online boekenwinkel www.bol.com.